Kā emocionālā inteliģence ietekmē tavas finanses?

Cilvēki ir vairāk emocionāli, kā racionāli? Mēs esam raduši domāt, ka esam racionālas būtnes un emocijas seko pēc tam, taču ir pētījumi, kas apgalvo to, ka tā nav. Daudzi lēmumi mūsu dzīvēs tiek pieņemti, emociju vadīti. Veiksmes pamatā ir sabalansēt šīs divas komponentes.

2006. gadā veidotais Accenture pētījums pierādīja to,ka emocionālā inteliģence gūst virsroku pār intelektuālās attīstības koeficientu karjeras veidošanā. Pētījums rāda, ka indivīdiem, kam ir augsta starppersonu kompetence, kuri sevi apzinās un ir sociāli aktīvi, izrāda lielāku vēlmi attīstīties darba jomā, kā tie indivīdi, kuriem ir augsts IQ. Uzklausot konstruktīvu kritiku un no tās mācoties, ir viena no īpašībām, kas raksturīga cilvēkiem ar EQ.

Tas pats attiecas arī finanšu jomā, balstoties uz 1970. gada pētījumu starp studentiem, kuriem piemita emocionālā inteliģence, līdz ar to rezultāts sasniedza 85% , kuri spēja gūt finansiālus panākumus. Atlikušie 15% respondentu guva panākumus ar IQ palīdzību.

Tomēr finanšu panākumus nevar uzskatīt par galveno mērķi, ko šie cilvēki uzstādījuši un bedste mini lån online 24h. Jo viņiem piemīt pašmotivācija, kas virza viņus uz priekšu jebkurā dzīves jomā.

Līdzīgi pētījumi 2012. gadā uzrādīja rezultātus, ka pārstāvji ar augstu emocionālās inteliģences koeficientu, guva krietni lielākus gada ienākumus, kā pārstāvji ar zemāku emocionālās inteliģences koeficientu.

Apzināt savas emocijas ir tikpat būtiski, kā apzināt tirgu. Piemēram ja investors nespēj kontrolēt savas emocijas, viņš nespēj kontrolēt naudas plūsmu. Spēja kontrolēt savas emocijas norāda uz augstu inteliģences līmeni. Tagad, kā vēl nekad , emocijas ir kļuvušas nozīmīgas, jo, datoriem pārņemot finanšu algoritmus, cilvēka IQ tiek nostumts malā, tādējādi izvirzot konkurencei emocionālo inteliģenti.

Kopš robotizētie padomdevēji spēj caurskatīt finanšu tirgu un to analizēt, cilvēks ir kļuvis par nozīmīgu emocionālo posmu darījuma noslēgšanai. Investoriem var nepiemist augsts emocionālās inteliģences līmenis, taču finanšu padomdevējiem un menedžeriem tam noteikti jābūt, lai spētu izprast katra klienta individuālās vēlmes. Lai pietuvinātos klientam, ir jāspēj izprast viņa noskaņa. Tā ir smalka māksla – uztvert citu emocijas.

Šīs zināšanas ir kā vērtīgs instruments jebkurā situācijā, gan privātajā sektorā, gan darba, jo prasme kontrolēt savas emocionālās izpausmes un pietuvināties tās citu cilvēku noskaņai rada drošu iespaidu par personību. Viņi prot uzklausīt un sadzirdēt starp rindiņām.

Cilvēki ar emocionālo inteliģenci veiksmīgi spēj veiksmīgi strādāt komandā, ātri pielāgoties izmaiņām un ir fleksibli. Viņiem nav būtiska varas hierarhija, bet gan harmonija un nye lån selvom rki.

Pat ja datori nepārņems visus sektorus, emocionālās inteliģences aktualitāte nemazināsies, jo indivīdi ar augstu stresa noturību spēj optimālāk tikt galā ar dotajiem uzdevumiem nekā indivīdi ar augstiem IQ rādītājiem. Programmas piedāvā atrisināt loģikas jautājumus, korelācijas starp dažādiem rādītājiem, tam cilvēka līdzdalība nav vajadzīga. Tomēr programmām iztrūkst emocijas, kas vada cilvēku dzīves.

Pieaug to darba vietu skaits, kas meklē ne vien zinošu (profesionālu) darbinieku, bet arī ar spēju strādāt multikulturālā vidē, kas nozīmē to, ka nākas saskarties ar dažādu rasu pārstāvjiem un viņu paražām. Līdz ar to darba vidē pastāv iespēja uz līdz šim nezināmiem konfliktiem un pārpratumiem, kas ir jārisina ar emocionālās inteliģences palīdzību, kas sevī ietver empātiju, sapratni, citādā pieņemšanu. Šis fakts liek palūkoties uz interesantu parādību; profesionālās zināšanas var būt mazāk svarīgas par personību!